Explicació del punt

L’antic escorxador de la ciutat, va patir el bombardeig del 21 de desembre del 1938, el qual va començar entre les 11:50 i les 12:20 i que va comenzar des de la zona N i acaban per la zona N-E de la ciutat, ja que per llavors, era un dels dipòsits de material de guerra de la ciutat de la zona republicana que va entrar a catalogar-se com un objectiu militar per el bàndol franquista.

Contextualitzant l’estructura, trobem que abans de la guerra era l’escorxador de la ciutat, tenia la funció d'avituallar amb productes càrnics i derivats a la ciutadania. Posteriorment, amb l'entrada de la guerra va passar a tenir la funció de dipòsit de material de guerra, sobretot d'artilleria per el bàndol republicà. A l’actualitat forma part de la Biblioteca i Laboratoris Universitaris de la FUB (Fundació Universitària del Bages) , la qual està situada a l’Av. de Joncadella, 2, 08242 Manresa, Barcelona i Av. Universitària 4.

 

Per altra banda, se sap que el bombardeig de desembre no va passar a majors, per aquest recinte, ja que no hi va haver ni pèrdues humanes, ni materials, ja que el bombardeig just en aquesta zona va fallar, no com en altres parts de la ciutat que va patir un final més esgarrifós. Les dues bombes de desembre que anaven dirigides a aquest edifici van fallar i van caure en el camp i en el regadiu, on actualment estan situades l'avinguda Joncadella i habitatges de residencia que nos mostren el pas de la guerra.

 

El dany màxim que va patir l'edifici, va ser la destrucció d'una petita part de l'entrada amb artilleria de la mateixa bomba, fragments de roques, terra, sang i vísceres dels animals que pertanyien a l'escorxador. Actualment no es veu cap vestigi de l'explosió en la façana del recinte, ja que va ser remodelada i reconstruïda per tal d'albergar el que actualment es la biblioteca i laboratoris de la FUB.

A més cal remarcar que l'edifici està protegit, ja que es considera un Bé Cultural d'interès Local, de la ciutat i de la Comarca.

Altres Documents