Explicació del punt

S'observa que a la cantonada on es situa l'edifici, van impactar quatre bombes en les seves proximitats, prou com per provocar danys visibles a conseqüència de la força de l'impacte i la metralla. Així mateix, s'ha pogut comprovar que les bombes que van impactar en aquesta zona van ser les de el 31 de desembre de 1938, entre les 10:30 del matí i les 19:30 de la tarda. D'aquesta manera, queda bastant confirmat que els danys d'edificis escollits no van ser casuals ni tampoc pel pas del temps, sinó que va ser fruit dels bombardejos.

Documents