Un mapa mostra els edificis bombardejats a la Guerra Civil a Catalunya, TimeOut

Raquel Cruz recull a TimeOut els passos per a paticipar de la recerca d’Edificis Ferits. Enllaços a la notícia: en català / en castellà